Wij zijn WAC-EDE

WAC-Ede bestaat uit enthousiaste leden die uiteraard ervaringsdeskundig zijn, want wonen doen we allemaal. Het grote voordeel van de samenstelling van de commissie is dat er een grote diversiteit aan achtergronden en deskundigheden aanwezig is opgedaan tijdens studie en werkervaring.

Jan Rienk Bloembergen
Voorzitter

Na mijn pensionering op 1 januari 2017 ben ik begin 2018 lid geworden van WAC-Ede. Ik ben begonnen als adviesschrijver en doe dat met veel plezier omdat je daarmee de totale situatie goed leert kennen. Sinds november 2020 ben ik voorzitter. Tijdens de laatste 25 jaar van mijn werkzame leven heb ik me bezig gehouden net milieu- en energievraagstukken bij DNV (voorheen KEMA in Arnhem). Hierbij heb ik ook veel juridische-, ruimtelijke ordening- en vergunningskennis opgedaan. Al deze kennis wil ik graag voor de bewoners van nieuwe en verbouwde woningen in de gemeente Ede inzetten.  

Hanneke Groen
Secretaris

Na het beëindigen van mijn werkzame leven eind 2017 ben ik begin 2018 lid geworden van WAC-Ede. Ik vervul de functie van secretaris en ben tevens één van de adviesschrijvers. Mijn kennis en ervaring heb ik opgedaan door relevante opleidingen en als stafmedewerker huisvesting onderwijs bij de Stichting CNS Ede. Mijn bouwkundige kennis en ervaring wil ik graag met een kritische blik inzetten voor de gebruikers van nieuwe woningen in de gemeente Ede.  

Erik Hofman
Penningmeester

Na mijn pensionering in 2014 heb ik mij aangemeld als vrijwilliger bij Natuurmonumenten waar ik 1 dag in de week in het bos werkte. Na 5 jaar ben ik gestopt na klachten met mijn knie. En sinds december 2021 ben ik lid geworden van WAC-Ede. Mijn kennis en ervaring heb ik opgedaan, als projectleider, werkzaam bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoeker (COA). Hier was ik verantwoordelijk voor het realiseren van nieuwbouw opvang locaties, Mijn kennis wil ik graag inzetten voor de bewoners van nieuwe woningen in de gemeente Ede.

Arina van Hulst

In 2019 ben ik na mijn pensionering lid geworden van WAC-Ede. In mijn werkzame leven heb ik met name in de kinderopvang te maken gehad met bouw en verbouw van locaties. Ook prive heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot ontwerp en bouw van een eigen woning. Die kennis wil ik graag doorgeven en de Woonadviescommissie is hiervoor een prima plek. 

Phia Muller

Sinds april 2023 ben ik lid van WAC-Ede. Na mijn pensionering vanuit het (wiskunde) onderwijs vind ik het nu interessant me te verdiepen in nieuwe woningen in de gemeente Ede.
Kan een ontwerp nog iets worden aangepast om zo het woonplezier te vergroten? Elk project en elke woning is weer een nieuwe puzzel.
Mijn ervaring komt voort uit het bekijken van veel woningen in Ede op zoek naar een ander huis. Uiteindelijk hebben we zelf een woning gebouwd met de energievoorzieningen van deze tijd.