Wat doen wij?

WAC-Ede brengt gratis adviezen uit aan de woningcorporaties in Ede, aan projectontwikkelaars en architecten. Ook wordt op verzoek  advies verstrekt aan individuele bewoners. Voor een overzicht van onze activiteiten wordt verwezen naar de jaarverslagen.    

Criteria die ten grondslag liggen aan de adviezen van WAC-Ede zijn:

  1. Bruikbaarheid en  doelmatigheid: voldoende ruimte om meubels te plaatsen en ze te kunnen gebruiken
  2. Toegankelijkheid: voldoende brede deuren, gangen en trappen, geen obstakels om de woning te betreden. Ook aan de toegankelijkheid via wegen en openbaar vervoer wordt aandacht besteed.
  3. Veiligheid: het veilig gebruiken van glas in de woning en maatregelen om inbraak te voorkomen, doorvalbeveiliging. Voorts wordt aandacht besteed aan de sociale veiligheid; zijn bijvoorbeeld de achterpaden verlicht met voldoende blokkades.
  4. Gezond en comfortabel: voldoende daglichttoetreding en ventilatie mogelijkheden.
  5. Duurzaamheid: duurzaam en energiezuinig bouwen, mogelijkheden voor flexibel gebruik van de woning.
  6. Hygiƫnisch en onderhoudsvriendelijk: de ramen kunnen door de bewoner zelf gewassen worden.
  7. Levensloop gericht: zijn woningen ook voor ouderen comfortabel te maken.

Regelmatig bezoekt WAC-Ede een project dat zij beoordeeld heeft. Dit gebeurt net voor de oplevering. Van zo'n bezoek wordt een verslag gemaakt en teruggekoppeld naar de opdrachtgever. 

Tijdens een bezoek komen soms zaken aan het licht, die op de bouwtekening niet of nauwelijks te zien zijn, zoals een thermostaat midden op een muur, zodat daar geen kast meer geplaatst kan worden. Of dakramen die zo hoog geplaatst zijn dat je er niet doorheen kunt kijken of te openen zijn zonder opstapje. Ook zijn wij tegen gekomen dat door een trapleuning een raam niet kan worden opengemaakt. Soms wordt een houten balustrade aan het balkon gemaakt zodat je niet naar buiten kunt kijken. Verder worden er wel eens ramen tot aan de grond in een woning geplaatst waardoor een L-vormige keuken niet gerealiseerd kan worden.

Deze projectbezoeken blijven leerzaam voor zowel WAC-Ede als voor de projectontwikkelaars, zodat in volgende projecten praktische problemen eerder herkend en voorkomen kunnen worden.