Samenwerking

Met de gemeente Ede

De commissie voert overleg met de wethouders van Wonen en WMO en met de beleidsregisseurs Wonen en WMO. In dit overleg wordt door middel van bespreking van het jaarverslag verantwoording afgelegd over de besteding van de verkregen subsidie. 

Tevens wordt de stand van zaken van de nieuwe projecten besproken die in de gemeente ontwikkeld worden of gaan worden. De ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg in de gemeente Ede en de regio in de komende jaren is daarin altijd een punt van aandacht. 

De intentieverklaring inzake de samenwerking tussen de gemeente Ede (afdeling WMO) en WAC-Ede komt in dit overleg met de gemeente eveneens aan de orde. De samenwerking wordt door beide partijen als constructief ervaren. 

Overeengekomen is dat op basis van de evaluatie de Intentieverklaring stilzwijgend zal worden verlengd. Voorts is het zo dat binnen de gemeentelijke afdeling die zich bezig houdt met woningbouw een account manager voor WAC-Ede is aangesteld. Via deze vindt veelvuldig overleg plaats met projectleiders van de verschillende woningbouwplannen.

Woonadviescommissies in de regio

Op basis van een convenant vindt samenwerking plaats met de WAC’s van de gemeenten Renkum, Nijmegen, Veenendaal, Wageningen, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Doel is het delen van kennis, informatie over wet- en regelgeving, afstemmen van toetskaders (checklist) en scholing van WAC-leden.