Woonadviescommissie Ede

In de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog namen enkele vrouwen in Rotterdam het initiatief om inspraak te hebben in de bouw van nieuwe woningen. Dit initiatief groeide uit tot woonadviescommissies in een aantal gemeenten. Ede kent sinds 1962 een woonadviescommissie . In 2015 is deze onafhankelijke commissie ondergebracht in de Stichting Woonconsumenten Advies Commissie-Ede (WAC-Ede). WAC-Ede beoordeelt nieuwbouw- en renovatieplannen en brengt hierover adviezen uit aan de woningbouwcorporatie in Ede, architecten en projectontwikkelaars. De gebruikskwaliteit en het wooncomfort voor de toekomstige bewoners staan hierin centraal. WAC-Ede besteedt bovendien ook aandacht aan woningen voor mensen die zorg nodig hebben. De commissie neemt een onafhankelijke positie in en staat dus los van de gemeente, politieke partijen of projectontwikkelaars. WAC-Ede bestaat uit deskundige vrijwilligers die zich betrokken voelen bij de woningbouw in heel de gemeente Ede, dus inclusief de buitendorpen.

Waarom WAC-Ede?

De gemeente Ede kent vele nieuwbouwplannen. Bovendien komt er steeds meer aandacht voor aanpassing en renovatie van bestaande woningen, het transformeren van kantoorgebouwen naar woningen en duurzaam bouwen. De toetsing van de gebruikskwaliteit ligt doorgaans eenzijdig bij de woningbouwcorporatie of projectontwikkelaars. WAC-Ede vindt het daarom belangrijk om hier een onafhankelijke toets naast te stellen vanuit het perspectief van de toekomstige bewoners.

Hoe werkt WAC-Ede?

Uitgangspunt is om zo vroeg mogelijk betrokken te zijn bij woningbouwplannen, zodat er al in een voorstadium geadviseerd kan worden. Graag adviseert WAC-Ede over beeldkwaliteitsplannen en eerste tekeningen. Alleen dan zijn aanpassingen van de plannen nog gemakkelijk en zonder extra kosten te realiseren. Door de snelheid waarmee WAC-Ede advies uitbrengt (doorgaans binnen drie weken) hoeft het planproces geen vertraging op te lopen.

Missie en visie

WAC-Ede heeft als missie de gebruikskwaliteit van woningen, woongebouwen en woonomgeving in Ede te bevorderen, te borgen en te verbeteren. Onze visie is dat elke bewoner in Ede mag rekenen op een optimale woonkwaliteit op het vlak van bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid.